Rivningsarbetet av den före detta affärsbyggnaden och restaurangbyggnaden började i Märlax

Määrlahti

Rivningsarbetet av den före detta affärsbyggnaden och restaurangbyggnaden har börjat i Märlax i hörnet av Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen. Rivningsarbetet beräknas vara klart vecka 12.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under rivningsarbetet. Även ekopunkten fungerar normalt. Det finns också ett parkeringsområde med tio bilplatser för Märlax daghems personal på området. Daghemmets verksamhet fortsätter som normalt. Däremot är lekparken bakom den före detta affärsbyggnaden temporärt stängd för allmänheten eftersom man inte kan säkerställa en trygg rutt till lekparken. Lekparken öppnas igen vecka 13.

Rivningsarbetena orsakar buller. Man har som mål att sköta de rivningsskeden som orsakar mest buller i så snabb takt som möjligt.

Rivningsarbetet av den före detta affärsbyggnaden är klart vecka 10, rivningsarbetet av restaurangbyggnaden är klart vecka 11 och områdena är städade vecka 12. Vi beklagar den olägenhet som rivningsarbetet orsakar.

Byggnaderna rivs eftersom trafikarrangemangen på korsningsområdet vid Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen ska ändras. Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.