Rondellen vid västra infarten renoveras i juli

Läntisen liittymän liikenneympyrä Rondellen vid västra infarten

Rondellen vid Lovisas västra infartsled renoveras i juli

Syftet med renoveringsarbetet är att förnya och pigga upp rondellens utseende. De växter som i tiderna planterades i miten av rondellen kommer att tas bort och i stället bygger man en konstruktion med havstema, vilken planerats av grönanläggare Danielle Mickos på stadens parkavdelning.

Arbetet påbörjas vecka 28 och pågår troligtvis ända till slutet av juli. Arbetet utförs på ett sådant sätt att det stör trafiken så litet som möjligt. På grund av arbetsmaskinerna är det nödvändigt att ibland stoppa trafiken. Under arbetet är hastighetsbegränsningen vid rondellen 30 km/h.

Mer information:

stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn 0440 555 468

grönanläggare Danielle Mickos, tfn 0440 555 906