Rör dig försiktigt på Strandvägens vägarbetsplats

Förbättringen av Strandvägen i Lovisa och framför allt korsningen mellan Kaptensvägen, Skepparegatan och Strandvägen har fått kritik på sociala medier. Stadens avdelning för samhällsteknik är medveten om de problem som arbetena i korsningen har orsakat.

Markus Lindroos, som är chef för samhällsteknik, berättar att korsningarna har jämnats ut på fredagen den 18.8, men responsen visar att åtgärderna inte har varit tillräckliga. Staden beklagar de olägenheter som vägarbetsplatsen orsakar.

Asfalteringsarbetet på området blir sannolikt klart på torsdagen. Efter det är det stadens uppgift att granska om det finns behov för korrigerande åtgärder.

Den som rör sig på en vägarbetsplats bör vara speciellt försiktig eller välja en omväg om det är möjligt. Lindroos påminner om att Trädgårdsgatan, som användes tillfälligt som dubbelriktad omväg då arbetet på Strandvägen var som värst, har återställts till enkelriktad gata.

Farthindren kan kännas besvärliga, men de är ett effektivt sätt att sänka hastigheterna på gatan. På det här viset blir Strandvägen tryggare även för de fotgängare och cyklister som rör sig på området.