Rosk’n Roll meddelar: I fortsättningen sorteras även plastprodukter på avfallsstationerna

Rosk’n Roll börjar separat insamling av hushållens plastprodukter på sina avfallsstationer. Från och med början av december sorteras plastprodukterna separat från avfallslass som lämnas till avfallsstationerna. Hittills har plastprodukterna sorterats som blandavfall.

Av plast tillverkas det både förpackningar (t.ex. olika livsmedels- och tvättmedelsförpackningar) och produkter (t.ex. leksaker, möbler, serviser). I enlighet med avfallslagen har insamlingen av plastförpackningar i hela Finland ordnats av förpackningsproducenterna. Däremot har insamlingen av plastprodukter hittills begränsat sig till olika försök. Det har varit svårt att hitta en hanteringsanläggning för annat plastavfall än förpackningsavfall.

– Rosk’n Roll är det första avfallsbolaget i Finland som börjar samla in plastprodukter regelmässigt inom hela sitt verksamhetsområde och på alla sina avfallsstationer. Mer och mer avfall måste kunna utnyttjas som material och därför börjar vi med insamlingen, säger Vesa Heikkonen, utvecklingschef på Rosk’n Roll.

– Från oss styrs plastprodukterna till Päijät-Hämeen Jätehuoltos sorteringsanläggning som känner igen plasttyperna och styr dem vidare för återvinning. Plasten styrs till materialåtervinning, dvs det blir råvara för återvunnen plast som ersätter jungfruligt material. Av återvunnen plast tillverkas bl.a. plastpåsar, -ämbar och -plattor, beskriver Heikkonen processen.

Bland plastprodukterna sorteras sådan hushållsplast som inte är förpackningar: ämbar, lådor, vattenkannor, trädgårdsmöbler, pulkor osv. Metalldelarna ska tas bort från plastprodukterna. PVC-plast, skumplast, styrox, sladdar, rör samt bygg- och lantbruksplast får inte placeras bland avfallet för plastprodukter.

Större plastprodukter bort från blandavfallet

På avfallsstationerna har plastprodukterna hittills hört till blandavfall. Precis som blandavfall är plastavfallet avgiftsbelagt eftersom Rosk’n Roll betalar för att det sorteras och hanteras. Ändå uppmuntrar prissättningen till sortering – mottagningspriset för plastprodukter är nämligen lägre än priset för blandavfall. På avfallsstationerna mottas en avfallssäck på 200 liter för 4 euro och priset för större laster är 8 euro per påbörjad kubikmeter (m³). De motsvarande priserna för blandavfall är 5 euro för 200 liter och 10 euro per påbörjad kubikmeter.

Även om det bara var en enskild plastprodukt som man tar med sig till avfallsstationen samtidigt med övrigt avfall, lönar det sig att slänga den på det separata plastflaket. På så sätt styrs den inte till avfallsförbränning utan kan återvinnas som material.

-Det är ju många som redan önskat separat insamling av plastprodukter – folk sorterar gärna när de vet att avfallet på riktigt går till återvinning, berättar Heikkonen.

Till avfallsstationen ska man helst ta större plastprodukter och avfallslaster som inte heller vanligtvis hör i avfallskärlet hemma. Däremot är det fortfarande bäst att lägga mindre plastprodukter, så som bl.a. plastbestick och små leksaker, i blandavfallskärlet hemma. Att separat ta små saker till avfallsstationen är inte ändamålsenligt för miljön – dessutom ska man även betala för dem på avfallsstationen.

Plastförpackningar – som redan en tid har samlats in vid större fastigheter och på Rinki-ekopunkter – sorteras fortfarande separat och mottas på avfallsstationerna utan avgift. Dessa riktas fortfarande direkt till den nationella insamlingen av förpackningsplast som återvinns på Fortums anläggning i Riihimäki.

– Det arbetas ständigt för materialåtervinning i Finland. Jag tror på att vi i framtiden får ett mer omfattande återvinningssystem för plastprodukter i vårt land – ett system som också gäller för fastigheter. Insamlingen som vi nu startat på avfallsstationerna är ett steg framåt i rätt riktning, visionerar Heikkonen.