Roskn’Roll informerar: Väl fungerande avfallsservice även på julen

Julhelgerna medför förändringar i tömningstidtabellerna för avfallskärlen och avfallsstationernas öppettider. Med bra planering kan man förebygga uppkomsten av avfall samt undvika rusning vid sopkärlen.

Under veckorna 52 och 1 kan tömningarna av sopkärlen utföras 1–2 dagar tidigare eller senare än normalt. Sopbilarna kör inte på julafton 24.12, juldagen 25.12 eller nyårsdagen 1.1.2020

Julveckans avfallstömningar börjar göras fr.o.m. söndagen 22.12. 2019. De sopkärl som vanligtvis töms på måndagar och tisdagar kommer i högsta grad att tömmas på förhand. Mellandagarnas 26–27.12. tömningar görs enligt normal tidtabell eller med en dags fördröjning.

Du kan beställa information per textmeddelande
Om du vill ha noggrannare information om när ditt sopkärl töms under undantagsveckor kan du beställa information per textmeddelande. Anmäl ditt mobilnummer i Rosk’n Roll’s e-tjänst eller via respons.

Avfallsstationerna är stängda under söckenhelg
Alla avfallsstationer är stängda 24–26.12.2019 samt på nyårsdagen 1.1.2020 och trettondag 6.1. 2020. För övrigt betjänar de enligt normala vinteröppettider. Den närmaste avfallsstationen kan kollas på Rosk’n Roll’s hemsida eller från avfallshanteringens väggkalender som skickats till alla hushåll.

Insamling av julens avfall
Ekopunkterna väller lätt över under jultiden. Om möjligt, vänta några dagar efter julen före du för nyttoavfall, så att kärlen har hunnit tömmas. Ifall kärlet är fullt ska avfallet föras till en annan ekopunkt. Större partier kartong, metall, glas- och plastförpackningar kan även föras avgiftsfritt till avfallsstationen.

Återvinn julgranarna 

Rosk’n Roll samlar in julgranar från de rad- och höghusfastigheter på över fem lägenheter som hör till bioavfallsinsamlingen. Invånarna kan lämna sina julgranar i närheten av sopkärlen, utanför det låsta sophuset senast 12.1.2020. 

Granar tas emot utan avgift på alla Rosk’n Rolls avfallsstationer under öppettiderna. I östra Nyland finns dessutom insamlingspunkter för granar, dessa punkter hittar du via sidan Julens avfall på Rosk’n Roll’s hemsida.

 Mer information om julens tidtabeller samt julens sorteringsanvisningar hittas på Rosk’n Roll’s hemsida www.rosknroll.fi/sv. Från sidan kan även printas ut sorteringstips för julen till exempel till husbolagets informationstavla.