Rösta i välfärdsområdesvalet på förhand 12–18.1.2022 eller på valdagen 23.1.2022

Ge din röst för välfungerande tjänster!

Genom att rösta i välfärdsområdesvalet, på förhand 12–18.1.2022 eller på valdagen 23.1.2022, kan du påverka hur östra Nylands social- och hälsovård samt räddningsväsende ser ut i framtiden.

Se instruktioner och röstningsställen på vår valsida loviisa.fi/sv/val.

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du ansöka om att rösta hemma. Ansök senast 11 januari.

Vid valet beaktas hälsosäkerheten enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Välfärdsområden och välfärdsområdesfullmäktige

Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna.

Östra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet kommer att utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs genom välfärdsområdesval söndagen den 23 januari 2022. Vid välfärdsområdesvalet väljs 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde.

Vilka beslut fattar områdesfullmäktige?