Rum för kultur! -diskussionstillfälle om biblioteks- och kulturfastigheter 15.3.2024

Biblioteks- och kulturtjänsterna i Lovisa stad arrangerar på fredag 15.3.2024 klockan 14 ett öppet diskussionsmöte på Kino Marilyn om behovet av ett nytt biblioteks- och kulturhus i Lovisa. Kaffeservering i lobbyn från klockan 13.30. Som panelister finns beslutsfattare, tjänsteinnehavare och sakkunniga inom branschen. Även publiken får ordet. Genom att anmäla sig senast 28.2 säkrar man en plats och att serveringen dimensioneras rätt. Anmälan sker via epost: kulttuuri@loviisa.fi.

Inledningsanförandet under evenemanget är av Svenska kulturfondens verkställande direktör Sören Lillkung, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA ry:s generalsekreterare Rosa Meriläinen samt Raseborgs kulturchef Lotta Lerviks.

I panelen deltar bland annat ledamöterna Hanna Hurtta (gröna) Arja Isotalo (SDP) och Thomas Rosenberg (SFP). Övriga panelister är Lovisa stads bibliotekschef Hanna Lindroos, Kulturfondens verkställande direktör Sören Lillkung och bildkonstnär Kati Rapia. Också ekonomidirektör Fredrik Böhme och lokalchef Kenneth Albrecht är närvarande.

Läs presentationen av panelisterna på evenemangets Facebook-sida.

Publiken kan delta

Alla Lovisa stads beslutsfattare och nämndledamöter har skickats en personlig inbjudan till evenemanget. 

– Vi hoppas att beslutsfattarna deltar i evenemanget i och med att kulturen är vår gemensamma angelägenhet. Kulturen har även den attraktionskraft som vår stad så mycket behöver, betonar chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson.

Även alla andra som är intresserade av en ny biblioteks- och kulturlokal är varmt välkomna och det har reserverats tid för publikens frågor och för diskussion.

– Det är förargligt att byggandet av biblioteks- och kulturhus år efter år flyttats från stadens budget hänvisande till ekonomiska orsaker. Även den finansiering som staten avsatt för kultur kommer sannolikt inte att öka under de närmaste åren. Vi kan ändå överväga kreativa sätt med vilka till exempel staten och olika stiftelser kan delta i att finansiera projektet. Förutredningsarbetet pågår redan i projektform, berättar Eriksson.

Anmäl dig

Under evenemanget berättar projektplanerare Jaana Laaksonen om nuläget för biblioteks- och kulturlokalprojektet.

– Det finns goda exempel om motsvarande lokaler och deras finansiering såväl i Finland som från övriga Europa. Nu måste temat hållas framme, för höstens budgetberedningar är snart till hands. Och vi har inte ännu heller ordentliga bibliotekslokaler för att inte tala om kulturlokaler, konstaterar Jaana Laaksonen.

Blev du intresserad? Anmäl dig med senast 28.2 och bekräfta din plats under evenemanget som lösningsorienterat sonderar i framtiden för Lovisa.

Anmäl dig: kulttuuri@loviisa.fi