Säkerhet och programmet Skola i rörelse tas i beaktande i Ruukin koulus och daghems nya trafikarrangemang

Strömforsin ruukin opastetaulu

Under sommaren har stora förbättringar gjorts i trafiksäkerheten på gården till Ruukin koulu och daghem. I förbättringarna har man även tagit hänsyn till programmet Skola i rörelse. En av programmets tyngdpunkter är att få eleverna att allt mer ta sig till skolan med egna krafter.

De investeringsplanenliga reparationsarbetena har också blivit klara under sommaren. Pikkukoulu tas igen i bruk och för- och nybörjarundervisningens personal för Ruukin koulu flyttar till de nyrenoverade lokalerna.

En infotavla om trafikarrangemangen på skol- och daghemsområdet ställs upp i början av Skolvägen. Av infotavlan framgår bland annat avlämnings- och avhämtningsplatsen för skoleleverna och vilken körriktningen är samt avlämnings- och avhämtningsplatsen för barnen i daghemmet. Vi påminner alla om att speciellt ägna uppmärksamhet åt barnen i trafiken då vi rör oss i närheten av skolor eller daghem. På så sätt kan vi tillsammans förbättra barnens trafiksäkerhet.

Mer information: rektor Virve Pellinen, tfn 050 466 1163, virve.pellinen@edu.loviisa.fi och daghemsföreståndare Eva Korhonen, tfn 044 565 1153, eva.korhonen@loviisa.fi