Sammanlagt 50 fall av coronavirussmitta på Goda livets hus i Gråberg

corona

Coronavirusepidemin på Lovisa stads enhet för serviceboende med heldygnsomsorg Goda livets hus i Gråberg har inte ännu avmattats. Antalet insjuknade uppgår nu till 50. Smittor har konstaterats både hos anställda och boende. Besöksförbudet fortsätter till 15.3.2022.

Under den gånga veckan har tyvärr en till av de boende på servicehuset i Gråberg avlidit.

De äldre boende och personalen har till största delen vaccinerats tre gånger. Vaccinet skyddar effektivt mot allvarlig coronavirussjukdom, men hög ålder är fortsättningsvis en stor riskfaktor för den allvarliga sjukdomsformen.

Besöksförbudet på servicehuset och de övriga restriktionsåtgärderna för att tygla epidemin fortsätter till 15.3.2022.

Mer uppgifter:

grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 1825