Saneringen av Rådhuset går bra framåt

Enligt den nuvarande uppskattningen blir den grundläggande renoveringen av Lovisa Rådhus färdig i början av september. Målet är att personalen kan flytta tillbaka till Rådhuset från de ersättande lokalerna i mitten av september. På grund av problem med tillgången på belysningsanordningar kan renoveringen bli färdig lite senare än meddelat.

Saneringen av Rådhuset omfattar både fasadrenovering och reparationsarbeten inomhus. Fasadrenoveringen är nästan färdig: yttertaket har målats och ytterväggarna har till största delen reparerats och målats. De flesta av byggnadens norra och östra fönster som ingår i entreprenaden har reparerats. Renovering av Rådhusets torn och balkong är inte ännu klar.

– Balkongen var i så dåligt skick att man är tvungen att reparera den genom att lägga en ny betongplatta. Balkongens vackra gjutjärnsräcke är lågt, och bakom det monteras ett högre räcke som förbättrar säkerheten, berättar projektledningschef Ulf Blomberg.

Rådhusets avloppsrör, vattenledningar, elledningar och datatekniska förbindelser saneras. Montering av avloppsrören är färdig och till övriga delar fortsätter arbetena.

– Tyvärr kan problemet med tillgången på belysningsanordningar skjuta upp färdigställandet av renoveringen med ett par veckor om det inte hittas ersättande belysningsanordningar som man bättre får tag på, konstaterar Blomberg.

I byggnaden görs de synligaste ändringarna i huvudaulan och trappan som leder till övre våningen när de båda restaureras. Bland annat har de gamla plastmattorna avlägsnats från golven och trappan. I aulan på övre våningen har man tagit fram det ursprungliga plankgolvet. Dessutom förnyas belysningen i aulan och väggarna och en del av dörrarna restaureras.

Kostnadsberäkningen för saneringen av Rådhuset uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. Lovisa Rådhus har ritats av arkitekt Georg Theodor Chiewitz och blev färdigt 1862.