Sen algblomning i Lovisa

Den gångna sommarens och höstens avvikande väderlek har orsakat sena algblomningar i Lovisa. Föreningen vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå å har tagit vattenprover både från Lovisaviken och Hopom träsk under vecka 38.

Näringsämnen som blivit outnyttjande under den svala sommaren samt höstens varma väder har orsakat massförekomst av cyanobakterier eller sk. blågrönalgblomningar i Hopom träsk. Där blommar för tillfället arter från släktena Aphanizomenon och Anabaena. Arter från dessa släkten kan förekomma också i karga och klara sjöar.

Lovisavikens ytvatten var för ca en vecka sedan brunt och grumligt. Orsaken är sannolikt lera som de rikliga regnen hämtat med sig samt förekomsten av kiselalger. I ett vattenprov taget från Lovisaviken denna veckas tisdag fanns kiselalger från släktena Fragilaria och Aulacoseira. Kiselalgerna,som är bruna till färgen,  kan om höstarna förekomma i riklig mängd i ytvattnen. Tisdag 19.9. observerades ändå inte längre något onormalt i Lovisavikens ytvatten.

Mer information: Järviwiki

Mikroskopbilder av cyanobakterien (blågrönalgen) Aphanizomenon, som i sjöar kan bilda nervgift (anatoksin-a). Bilder: Juha Niemi, Föreningen vatten- och miljövård i Östra Nyland och Borgå å r.f.