Seniorerna hämtade ivrigt gratis halkskydd för skor

På måndag 13.12.2021 meddelade vi om att staden erbjuder seniorerna gratis halkskydd för skor.
– Alla 100 par har nu (16.12.2021) delats ut och vi hoppas att de är till stor nytta, konstaterar serviceansvarig för seniorservicen Monica Sund nöjt. – Vi vill också påminna var och en om hur viktigt det är att förebygga halkolyckor.

Halkolyckor kan förebyggas genom det egna agerandet

Meddelandet för Trafikskyddets kampanj Håll dig på benen berättar att nästan var tredje finländare enligt Trafikskyddets färska enkät (på finska) har fallit på grund av halka den här eller förra vintern. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Av dem som halkade var det nästan en tredjedel som skadade sig och var åttonde måste stanna hemma från jobb eller skola.

Enligt meddelandet för kampanjen var orsaken till halkolyckan dåligt val av skor hos nästan en tredjedel av dem som svarade. I vart sjätte fall hade personen bråttom och hos sju procent berodde olyckan på ouppmärksamhet, personen koncentrerade sig till exempel på sin telefon.

”Omständigheterna kan inte påverkas nämnvärt, men nog det hur man själv är utrustad och hur man agerar. Halkskydd eller ordentliga dubb- eller friktionsskor gör att halkningar kan undvikas också på korta sträckor. Brådska kan tacklas genom att man reserverar mera tid för resor och till exempel telefonen ska man använda med eftertanke under promenaden”, summerar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Bra investering eller fiffig julklapp

– Om du eller din bekant ännu inte har halkskydd, börjar priset från tio euro, tipsar Sund till sist. – Och de är alltid en ganska bra investering i egen säkerhet eller en fiffig julklapp för nära och kära!