Självständighetsdagen i Lovisa 6.12.2019

Suomen lippu liehuu tuulessa finsk flagga

Firandet av självständighetsdagen inleds genom uppvaktning vid hjältegravarna klockan 9.30 på Lovisa nya begravningsplats och i Sävträsk, där det efter uppvaktningen hålls en tvåspråkig gudstjänst klockan 10.00 i kapellet. I Pernå kyrka och Strömfors kyrka hålls en tvåspråkig gudstjänst klockan 10.00, därefter blir det uppvaktning vid hjältegravarna.

Lovisa stads självständighetsdagsmottagning ordnas fredag 6.12 klockan 13.00 i det nya skolcentret i Forsby, traditionsenligt med konsert och tal på programmet. Stadsstyrelsens ordförande Mia HeijnsbroekWirén hälsar festgästerna välkomna och journalist Kerstin Kronvall håller ett festtal med rubriken Maamme – Vårt land.
Kerstin Kronvall, hemma från Gammelby i Pernå, är en journalist som under de senaste tjugo åren rapporterat från före detta Sovjetunionens område. Hon bor i S:t Petersburg och har arbetat för Yle som korrespondent i Moskva.
För musiken står utöver Lovisa stads musikkapell, som framför det första numret, en sammansättning med Maria Linde, sång, Kalle Katz, piano, Jorma Ojanperä, kontrabas, och Veijo Laine, dragspel.
Festen är öppen för alla och avslutas med kaffeservering, vilken Pernåmarthorna Pernajan Martat ry har hand om.

Eftersom festen ordnas i en splitterny skolbyggnad, där man inte får gå i uteskor, önskar vi att gästerna tar inneskor med sig. Användning av stora förtjänst- och hederstecken på festen är önskvärd.
Vid skolcentret finns det några parkeringsplatser för rörelsehindrade, andra bilar ber vi lämna på parkeringsplatsen vid Agricolahallen, adress Forsövägen 3.
Välkommen att fira 102-åriga Finland!

Programm:

Lovisa nya begravningsplats
Kl. 9.30 Uppvaktning vid hjältegravarna

Kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa i gravkapellet

Sävträsk, Liljendal
Kl. 9.30 Uppvaktning vid hjältegravarna
Kl. 10.00 
Tvåspråkig högmässa i Sävträsk kapell

Pernå
Kl. 10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Pernå kyrka. Efter mässan uppvaktning vid hjältegravarna

Strömfors
Kl. 10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Strömfors kyrka. Efter mässan uppvaktning vid hjältegravarna

Självständighetsdagsfest kl. 13.00
Nya skolcentret i Forsby
(Kullbyvägen 4, 07700 Forsby Såg)