Sjöscoutlägret Satahanka ordnas i Lovisa nästa sommar

Satahanka är ett evenemang som ordnas av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry med 4–6 års mellanrum och i det deltar sjöscouter och personer som är intresserade av sjöscouting från olika håll i Finland. Man väntar också internationella gäster till lägret.

Internationella sjöscoutlägret Satahanka XIII ordnas i Rönnäs i Lovisa 30.7–6.8.2018.

Till Satahanka är alla över 12-åriga scouter samt unga och vuxna som är intresserade av scouting välkomna. I Satahanka 2013 deltog cirka 1 300 lägerdeltagare. Satahanka har långa traditioner och det ordnades för första gången redan 1955.

– På Satahanka seglar vi bland annat med segelbåtar och jollar, och övar sjömanskap. På lägret får vi säkert också oförglömliga upplevelser och nya vänner, säger lägerledare Aino Pohjanvirta.

Temat för lägret ”mitt hav” fostrar lägerdeltagarna i att utveckla sitt eget förhållande till havet och andra vatten. Det lär lägerdeltagarna hur viktigt det är att skydda miljön och havet. På lägret får man också kunskap om havsnatur och miljö, naturkrafter och hur man kan förbereda sig för dem.

I samarbete med de lokala

Även om lägret varar bara en vecka blir lägerområdet med tillfälliga konstruktioner inte klart på en natt. I Lovisa området kommer man nästa sommar att se scouter under flera veckor. I den utsträckning det är möjligt vill vi som hjälp i byggandet och olika anskaffningar anlita lokala aktörer och producenter.

– Vi är öppna för samarbete av många slag med såväl stora som små lokala aktörer, berättar kompanjonskapschef Ville-Aleksi Vuorinen.

Lägret samarbetar tätt även med Lovisa stad. Samarbetsformerna preciseras under slutet av året och våren. Samarbetet mellan staden och lägret har dock redan gett resultat, eftersom lägerområdet Rönnäs ägs av Lovisa stad.

– Det är verkligen fint att sjöscouternas storläger hålls i Lovisa. Vi har långa traditioner av scouting – eftersom Lovisa svenska boyscouter, en av Finlands äldsta scoutkårer, verkar här, konstaterar Lovisa stads utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Satahankas webbplats (på finska)