SKAPA-kultursedeln gör en konsthobby möjlig för varje barn – ansök nu till nästa läsår

I Lovisa har SKAPA-kultursedeln varit i bruk nu ett knappt år. Kultursedeln ger barn och unga inom den grundläggande utbildningen möjlighet till en avgiftsfri konsthobby för ett läsår. Den är avsedd för barn och unga som inte annars skulle ha möjlighet till en konsthobby på grund av ekonomiska eller andra tungt vägande hinder. För läsåret 2024–25 kan SKAPA-kultursedeln ansökas fram till 3.6.2024.

Det första året för SKAPA-kultursedeln i Lovisa har varit lyckat.

–En mamma till en åtta år gammal dansare berättar att det har varit hjärtevärmande att bevittna barnets glädje över hobbyn. Barnet lever sig starkt in i musiken och vågar vara sig själv och har också funnit mycket mod inom sig i dansföreställningarna. Även att döma av de andra glada hälsningar som vi fått verkar det som om kultursedeln har haft en stor inverkan i Lovisa, berättar kulturbadskoordinator Johanna Lönnfors.

SKAPA-kultursedeln berättigar till en frielevsplats för ett år i ett valfritt konstämne (bildkonst, slöjd, musik, ordkonst, dans, teater) inom grundläggande konstundervisning. Undervisningen genomförs inom ramen för det utbud som erbjuds av institut inom grundläggande konstundervisning i Lovisa.

–Vi utvecklar vår verksamhet fortlöpande. Efter läsårets slut skickar vi en responsenkät till alla som fått kultursedeln, berättar Lönnfors.

Ansök såhär

Ansökningsblanketten finns här. Ansök senast 3.6.2024.

Svar om beviljad kultursedel kommer per e-post senast i slutet av juni. Den egentliga elevplatsen ansöks separat direkt hos konstinstituten.

SKAPA är Svenska kulturfondens riksomfattande strategiska satsning på barns och ungdomars konstfostran. Lovisa stads kulturtjänster har beviljats 270 000 euro i projektfinansiering för 2024–26.

Mer information

Kulturbadskoordinator

Johanna Lönnfors

040 663 57 32 ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Fotograf: Janne Lehtinen