Sök SKAPA-Kultursedel – Konsthobby för ett läsår utan deltagaravgift för 6-15-åringar

Lovisa kulturbad har börjat sin verksamhet med att kartlägga olika möjligheter att tillföra konstfostran i barns och ungas vardag. SKAPA-kultursedeln ger 6-15-åriga barn och ungdomar i Lovisa en möjlighet till en konsthobby för ett läsår utan deltagaravgift. Du kan ansöka om kultursedel via Lovisa stads webbplats fram till 2.6.2023.  Kultursedeln riktar sig till barn och ungdomar, som inte annars skulle ha möjlighet till konsthobby p.g.a. ekonomiska eller andra vägande hinder.  

Med SKAPA-kultursedeln får eleven en frielevsplats i valfritt konstämne (bildkonst, dans, slöjd, musik, teater, ordkonst) inom grundläggande konstundervisning. Undervisningen förverkligas inom ramen för det utbud som de institut som verkar inom grundläggande konstundervisning i Lovisa erbjuder. Man behöver ansöka skilt om den egentliga elevplatsen vid konstinstituten.

Fyll i ansökningsblanketten senast 2.6.2023.

Läs mer om SKAPA-projektet här.