Skicket på lekplatserna i Lovisa stad är granskade – Välkommen och leka!

När våren kommer blir det igen livligare på Lovisa stads lekplatser. Staden vill säkerställa att alla som leker kan ha säkra stunder på stadens lekplatser. Även denna vår har staden granskat alla sina lekplatser, inklusive skolornas, daghemmens och allmänna platsers lekplatser. Under granskningen fästes särskild uppmärksamhet vid lek- och idrottsredskap samt bänkar och bordsgrupper och att säkerställa att de var i skick och säkra.

Allt i ordning och färdigt för lek

Lovisa stads alla lekplatser är granskade och de är i skick, färdiga att ta emot ivriga lekare. Lovisa stad fortsätter sin årliga inspektionspraxis för att säkerställa att stadens invånare och besökare kan njuta av en angenäm lekmiljö.

Ansvarsfull lek är var och ens uppgift

Trots att staden har satsat på att lekplatserna är säkra är det viktigt att komma ihåg att de som leker på lekplatserna är i sista hand ansvariga för sitt beteende på lekplatserna. Lovisa stad uppmanar dem som leker, föräldrarna och vårdnadshavarna att vara medvetna om sina ansvar och att sörja för att leken sker säkert och på lämpligt sätt.

Lekparker

Med vårhälsningar, 

Lovisa stad
parkenheten