Skolorna i Lovisa har beredskap att ordna undervisning om karantän blir aktuell

Käsienpesu Handtvättning

Utbildningens ansvarsområde följer noga situationen med coronaviruset och följer hälsomyndigheternas anvisningar.

I skolor och inom småbarnspedagogiken har man dessutom uppmuntrat till förebyggande verksamhet, såsom noggrann handtvätt och hygien. Personalen, gymnasiets studerande och vårdnadshavarna har informerats via Wilma 3.3.2020. Informationen sker också i fortsättningen via Wilma.

Om karantän blir aktuellt är det på skolans ansvar att säkra ordnandet av undervisningen. Skolorna i Lovisa har beredskap att ordna undervisning på olika sätt, till exempel genom att utnyttja digitala lösningar, genom distansundervisning, vilket kräver förvaltningsbeslut om särskilda undervisningsarrangemang, eller centralisera eller slå ihop grupper beroende på omfattningen. Beslut om eventuell karantän eller isolering i skolor och daghem fattas av läkaren med ansvar för smittsamma sjukdomar i samarbete med sakkunniga vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Beslutet görs av rektorn tillsammans med utbildningschefen.

Följ följande instruktioner vid smitta av eller vid misstanke om coronavirus:

-eleven/studeranden följer först THL:s direktiv med att ta kontakt med hälsovården:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-for-atgarder-vid-fall-av-coronavirus-covid-19

-eleven/studeranden anmäler omedelbart sin frånvaro till klassläraren/klassföreståndaren/grupphandledaren, som i sin tur informerar rektorn och skolhälsovårdaren

-läraren följer först THL:s direktiv med att ta kontakt med hälsovården:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-for-atgarder-vid-fall-av-coronavirus-covid-19

-läraren anmäler omedelbart sin frånvaro till rektorn/biträdande rektorn

Lovisa stad har gett ut följande instruktion:

https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/coronavirus-gor-sa-har-om-du-misstanker-smitta/

Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.