Småbarnspedagogiken i Lovisa stad utreder behovet av skiftomsorg

Hiekkalaatikkoleikit Barn leker i sandlådan

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad utreder med hjälp av en enkät om det finns behov att ändra på ordnandet av skiftomsorg från och med 1.8.2021. Enkäten är avsedd för vårdnadshavare som arbetar i skift.

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (till exempel studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger.

För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg till exempel i centrum trots att de flesta barn i småbarnspedagogik- och förskoleåldern bor på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och har därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill småbarnspedagogiken utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.

Skiftomsorg ordnas på Forsby daghem dygnet runt och på Tessjö daghem vardagar mellan kl. 5.30 och 22. Det är också möjligt att ordna skiftomsorg i en annan kommun med betalningsförbindelse.

Enkäten är öppen 3.2.2021–17.2.2021.

Länken till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364