Småbarnspedagogiken och utbildningen informerar om coronaviruset 2.3.2020

Käsienpesu Handtvättning

En beredskap för en spridning av coronaviruset är aktuell inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Det här kan väcka frågor också i skolor och daghem. Småbarnspedagogiken och utbildningen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.

Vänligen bekanta er med Institutet för hälsa och välfärds (THL) direktiv och följ dem. När det gäller enskilda fall ger även de lokala hälsovårdsmyndigheterna direktiv.

Andra verksamhetssätt en del av förberedelserna

På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala arbetet i skolan eller verksamheten inom småbarnspedagogiken. I följande situationer kan de bli nödvändigt att se över hur verksamheten ordnas:

  • Ett stort antal elever/barn eller lärare är sjuka.
  • En elev, ett barn eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
  • Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, småbarnspedagogikens verksamhetsställen, öppettider, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna.

THL uppdaterar lägesbilden och direktiven på sina nätsidor. På sidan för med vanliga frågor svarar man bland annat på frågor om huruvida en elev eller ett barn kan återvända till skolan/daghemmet efter en resa. På sidan finns också praktiska direktiv för hur man kan skydda sig mot coronaviruset.

THL – aktuellt om coronaviruset COVID-19 https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

THL – vanliga frågor och svar om coronaviruset https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19

Lovista stad informerar https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/coronavirus-gor-sa-har-om-du-misstanker-smitta

Tilläggsinformation:
Timo Tenhunen, utbildningschef, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi
Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi