Småbarnspedagogiken tar i bruk nya elektroniska tjänster

Från och med september följs barnets vårdtider med hjälp av en mobilapp. Dessutom kan vårdnadshavarna ta i bruk e-tjänster.

Den 1.9 tar vårdnadshavarna till barn inom den kommunala småbarnspedagogiken i bruk VakaMukana, som är ett elektroniskt sätt att följa upp barnets vårdtider. I praktiken visar vårdnadshavaren upp en liten nyckelringsformad bricka för vårdarens telefon varje morgon och eftermiddag. Barnets vårdtider registreras i en mobilapplikation i telefonen.

Med hjälp av systemet har familjedagvårdaren eller dagispersonalen koll på barnets närvaro i realtid. Även enhetens chef får direkt information om den dagliga situationen inom stadens småbarnspedagogik.

Samtidigt tar småbarnspedagogiken i Lovisa i användning eSmåbarnspedagogik, som erbjuder vårdnadshavarna elektroniska tjänster. Servicen nås via Lovisa stads webbplats.

eSmåbarnspedagogik är en skyddad, avgiftsfri webbservice. Via den kan kan vårdnadshavarna ansöka om plats för barnet inom stadens småbarnspedagogik samt meddela barnets regelbundna vårdtider. Tjänsten fungerar med personliga nätbankkoder eller ett mobil-ID. För tillfället fungerar tjänsten med Andelsbankens, Nordeas, Danske Banks och Aktias bankkoder.

Vårdnadshavarna kan få placeringsbeslutet och avgiftsbeslutet elektroniskt i webbportalen. Vårdnadshavaren får ett meddelande till sin e-post då beslutet har publicerats på webbportalen och själva beslutet kan läsas i portalen.

Vårdnadshavarna har fått information om de nya tjänsterna och i daghemmen har arrangerats eller arrangeras inom närmaste framtid föräldramöten kring de nya tjänsterna. Information hittas även på stadens Pedanetsidor.

eSmåbarnspedagogik på Lovisa stads webbplats