Småttingbussen anlände till daghemmen i Lovisa

Den Småttingbuss som skaffats till daghemmen i Lovisa har redan provåkts av barnen och personalen vid Fredsby daghem. Barnen trivdes som passagerare och skulle inte alls ha velat stiga av! Hädanefter kommer Småttingbussen att glädja daghemsbarnen runtom i Lovisa.

Småttingbussen är en eldriven lådcykel. Vagnen har såväl tak som väggar och rymmer 7–8 barn. Cykeln har tillverkats av det finska företaget Ouca Bikes. Det är meningen att daghemmen ska turas om att använda Småttingbussen och att den ska utvidga daghemmens verksamhetsmiljö. En åktur med bussen innebär rolig omväxling för både personalen och barnen.

Småttingbussen har skaffats med hjälp av statsbidrag som beviljats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Bidraget är ett led i det projekt inom tjänster för välfärd som går under namnet Lovisa i rörelse 2023 (Liikkuva Loviisa 2023). Innan Småttingbussen tas i bruk ombeds vårdnadshavarna ge sitt samtycke till att barnen åker med bussen. Till cykelns utrustning hör hjälmar till både barnen och föraren. Från och med nu kan Småttingbussen med sin glada gröna färg ses transportera barnen på ett säkert sätt runt i Lovisa!