Soilfood utvecklar sin verksamhet i Lovisa och inbjuder till publikevenemang 14.5.24 kl. 16.00

Det cirkulärekonomiska företaget Soilfood utvecklar sin verksamhet och ansöker om miljötillstånd för utvidgning av verksamheten på behandlingsfältet i Lovisa. Fältet anlades 2021 och används redan i dagsläget för förädling av jordförbättringsämnen och gödselpreparat för jordbruket. Genom utveckling av produktionen kan en allt större andel av industrins sidoströmmar materialåtervinnas cirkulärt.

Välkommen att höra mer om vår verksamhet och diskutera i
Kino Marilyn tisdagen den 14 maj från kl. 16.
Evenemanget inleds med kaffeservering.

Verksamheten presenteras av Soilfoods medarbetare Olli Lehtovaara, teknikchef, Aino Peltonen, kvalitetschef, och Mari Jokinen, kommunikationschef.

Mer information:
Mari Jokinen
Marknadsförings- och kommunikationschef
050 317 0316
mari.jokinen@soilfood.fi

Soilfood skapar en värld där naturresurser återvinns och används klokt. Vi bygger cirkulär ekonomi genom att återvinna industrins sidoströmmar till gödsel och jordförbättringsmedel för jordbruket liksom till returråvaror till industrin. Tillsammans med industrin och jordbrukarna ersätter vi nyutvunna material med återvunna snabbt och i stor skala. Alla vinner på att den hållbaraste lösningen är den mest lönsamma. År 2023 uppgick Soilfoods omsättning till 9,3 miljoner euro och företaget sysselsätter nästan 30 personer i Finland och Sverige.