Sök till ungdomsfullmäktige och påverka!

Nya ledamöter söks nu till Lovisa stads ungdomsfullmäktige. Ansök per e-post senast 30.11.2023.

Ungdomsfullmäktige i Lovisa är en kanal för påverkan som grundades 2010 och den är avsedd för 13–20-åriga ungdomar som bor, studerar eller arbetar i Lovisa. Ungdomsfullmäktige är direkt underställd staden och den bevakar ungas intressen genom att delta i olika nämnders och arbetsgruppers verksamhet. Ungdomsfullmäktige kan också ta egna initiativ. I början av 2023 arrangerade ungdomsfullmäktige till exempel ett evenemang för förebyggande av mobbning.

I november har ungdomsfullmäktige besökt högstadieskolorna i Lovisa och berättat om sin verksamhet.

– I ungdomsfullmäktige kan man påverka och med egna ögon se hur beslutsfattande fungerar. Ungdomsfullmäktigearbetet hjälper också då man söker jobb och ger nya bekanta, berättar ungdomsfullmäktiges ordförande Ville Yrjölä.

– Som representant för ungdomsfullmäktige är det möjligt att få närvaro- och yttranderätt på nämndernas sammanträden. Om någonstans så är det där man kan påverka och ge sina synvinklar till kommunalpolitiken, kompletterar ledamot i ungdomsfullmäktige Sofia Pirhonen.

Enligt Pirhonen är den högsta tröskeln att söka till ungdomsfullmäktige att helt enkelt våga lämna in ansökan.

– Politik är en seg gren, men ungdomsfullmäktige ger möjlighet till en mjuk start. Ungdomsfullmäktige är politiskt obunden och man är där på de ungas sida och främjar ungas ärenden, så man kommer långt med intresse och bondförnuft, säger Pirhonen sporrande.

– Det att jag kan påverka på saker som berör mig själv har känts bra. I ungdomsfullmäktige utvecklas man fort och det att man hittar likatänkande människor omkring sig ger bra fiilis, fortsätter Pirhonen.

– Det trevligaste i ungdomsfullmäktige är då vi åstadkommer beslut och ser deras inverkan eller då vi efteråt hör tack och beröm för våra beslut och åtgärder. Också olika evenemang är fina, vi fick tillexempel träffa statsminister Petteri Orpo under ungdomsfullmäktigenas toppmöte, berättar Yrjölä.

Såhär söker du

Skicka din ansökan till ungdomsfullmäktige i Lovisa till e-postadressen loviisa.nuorisvaltuusto@gmail.com senast 30.11.2023. Berätta i ansökan ditt namn, din ålder, ditt telefonnummer, din hemkommun, din skola eller arbetsplats och varför du vill vara med i ungdomsfullmäktige.

Om det kommer fler ansökningar än vad det finns lediga platser förrättas det ungdomsfullmäktigeval. Ett litet mötesarvode betalas för ungdomsfullmäktiges sammanträden.

Bild: Nuva och riksdagsman Otto Andersson i riksdagen.