Som första i Finland sändes fullmäktigemötet som 360 graders videoinspelning

Den 13.12 kunde man följa stadsfullmäktige i Lovisa stads sammanträde som 360 graders videoinspelning veterligen för första gången i Finland. Lokaltidningen Loviisan Sanomat testade sändningstekniken under sammanträdet som kunde följas med på Lovisa stads, Loviisan Sanomats och Östnylands webbplatser och Facebooksidor.

Vid 360 graders videoinspelning filmar kameran vyn samtidigt från alla riktningar, vilket för åskådaren till centrum av händelserna. Åskådaren kan själv välja mot vilken riktning åskådaren tittar.

– Alla sätt med vilka man kan förbättra Lovisabornas möjligheter att följa med fullmäktigesammanträdena är ytterst välkomna. Därför är det fint att Lovisa är bland de första och prövar på 360 graders videoinspelning, konstaterar stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson.

Man kan se på 360 graders video med VR-glasögon, men dess egenskaper är tillgängliga även med vanlig dator. Man kan följa bilden på dator och ändra bildvinkeln med musen. Med smarttelefon kan man ändra bildvinkeln genom att vända på telefonen. Egenskapen med 360 grader fungerar dock inte med webbläsaren Safari.

360 graders videoinspelning av stadsfullmäktiges sammanträde 13.12 var en testsändning. Parallellt med den sändes sammanträdet även som direktsändning inspelad på vanligt sätt.

Fullmäktiges föredragningslista 13.12