Kom och sommarjobba till Lovisa stad sommaren 2024!

Man kan nu söka Lovisa stads sommarjobb 2024. För 18 år fyllda erbjuds 26 platser och för 16 år fyllda 8 platser. Dessutom finns det 15 platser för 14–15-åringar inom perioder för orientering till arbetslivet. Du kan söka jobbplatser på Kuntarekrys webbplats eller per brev. Söktiden går ut lördag 16.3 klockan 15.

Hurdant arbete erbjuds?

För 18 år fyllda finns platser till exempel som campingassistent, som museiguide samt som underhållsarbetare på parkavdelningen och på gatuavdelning. Dessa platser hittar du här.

För 16 år fyllda finns bland annat platser på läger, Loviisa Camping och på bibliotekets kundbetjäning. Dessa platser hittar du här.

14–15-åriga skolelever har möjlighet att orientera sig till arbetslivet. Platserna inom fritidstjänsterna hittar du här och platserna inom småbarnspedagogiken hittar du här.

Hur söker jag?

Skicka helst din ansökan via Kuntarekry. Länken till ansökningsblanketten finns i annonserna dit du kommer med länkarna ovan. I Kuntarekry hittar du också kontaktpersoner för de olika uppgifterna. Av kontaktpersonen kan du fråga om tilläggsuppgifter.

Om du vill kan du också skicka din skriftliga ansökan till adressen:

Lovisa stad / Kundservicekontoret Lovinfo
PB 77
07901 LOVISA

Förse kuvertet med anteckningen ”Sommarjobb 2024”.