Sommarpausen är över, nämnders sammanträden börjar denna vecka

Sommarpausen för det politiska beslutsfattandet är över. Nämnder sammanträder denna vecka och stadsstyrelsen sammanträdde redan på måndagen 10.8.2020. 

Stadsstyrelsen fattade beslut att fortsätta sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy för 9 500 euro. Stadsstyrelsen beslöt också att sälja två strandtomter och tog ställning till fullmäktigemotionen där det föreslogs att staden skulle avstå från att anordna bostadsmässan på grund av den kritiska ekonomisituationen. Stadsstyrelsen konstaterar i sitt svar till stadsfullmäktige att motionen föranleder inga åtgärder och att motionen konstateras att vara slutbehandlad. Stadsstyrelsen konstaterar vidare att själva bostadsmässan inte kostar särskilt mycket och att den stora kostnaden är byggandet av infrastruktur  för en ny stadsdel. Kostnaden skulle vara i det närmaste densamma även om bostadsmässa inte ordnades. Stadsstyrelsen konstaterar också att mässan kommer att ge staden omfattande synlighet i media, vilket staden behöver.

Välfärdsnämnden som sammanträder onsdagen 12.8.2020, diskuterar i sitt möte bland annat välfärdshallens projektplan och konsekvenser av balanseringsprogrammet för kultur- och fritidstjänsterna.

Välfärdsnämndens föredragningslista öppnar du via denna länk. 

Grundtrygghetsnämnden sammanträder torsdagen 13.8.2020. På föredragningslistan är bland annat anskaffning av ansvarsläkartjänster för Lovisa stads och Lappträsk kommuns vårdhem och för privata vårdhem för åren 2020–2021.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista öppnar du via denna länk.