Staden utmanar invånarna att samla skräp från miljön

Lovisa stad utmanar alla Lovisabor att samla skräp i närmiljön. Lovisa deltar i Yles kampanj En miljon soppåsar, vars syfte, så som namnet säger, är att samla en miljon soppåsar med skräp från miljön. Man kan samla skräp under hela kampanjen 13.4–14.6.2023. I Lovisa ordnas dessutom en egen speciell jippodag onsdag 26.4.2023.

Kommunerna tävlar lekfullt sinsemellan i uppsamlingen av sopor, och alla samlare kan anmäla antalet soppåsar som hen samlat på räknaren som finns på Yles webbplats.

– Vi hoppas att kommuninvånarna tar sig tillsammans ut för att jaga sopor speciellt 26.4 och då ordnar sina egna gemenskapliga sopinsamlingsstunder. Sopjakt passar till exempel som ett arbetsgängs tyhy-program, uppmanar infrastrukturchef  Markus Lindroos.

Staden erbjuder för sopsamlarnas bruk soppåsar och handskar, vilka fås från kundservicekontoret Lovinfo. Skräpplockare kan lånas från biblioteken.

– För att underlätta insamlingen av skräp har vi anskaffat skräpplockare, som kan lånas från alla bibliotek och biblioteksbussen, berättar bibliotekschef Tapani Häkkinen. Vart och ett bibliotek har två skräpplockare att låna ut.

Anvisningar för insamlare av skräp:

  • Skräp kan samlas in självständigt och enligt egen tidtabell under kampanjen En miljon soppåsar ända till 14.6.2023.
  • För soporna som du samlat till insamlingsställe för blandavfall när soppåsen är full.
  • Utöver din egen avfallsbehållare kan du använda de offentliga avfallsbehållarna som finns i staden. Under kampanjen töms de intensifierat.
  • Kom ihåg att anmäla antalet soppåsar du samlat. Gör anmälningen under Lovisa i Yles soppåseräknare på adressen svenska.yle.fi/miljonsoppasar.