Stadsdirektörens meddelande till invånarna

Bästa invånare i Lovisa!
Aldrig kunde väl de flesta av oss ens ha kunnat föreställa sig att vi skulle uppleva ett undantagstillstånd där skolorna är stängda, sammankomster mellan människor begränsade och hela vår ekonomiska bas gungar. Det vore oärligt att påstå att allt kommer att vara i sin ordning inom kort. Även om undantagstillståndet skulle ta slut den 13 april, så kommer återhämtningen inom ekonomin att ta flera år.

Om ett antal månader hoppas jag att vi kan se att det värsta är över och att denna period lärde oss någonting eller lämnade något positivt efter sig. Det här kan erbjuda möjligheter för en ort och stad som Lovisa. Låt mig nämna några exempel. Att bo på mindre orter med färre människor kan vara tryggare. Risken för att till exempel bli smittad av främmande virus är mindre och samhörigheten är starkare. Vidare kan det vara att vår uppskattning av det goda vi har lokalt och nära ökar. Helt konkret kommer det sannolikt även att synas i att vi nästa sommar firar mer stugsemester och reser inom Finland än flyger utomlands, vilket torde gynna orter som Lovisa. Men framför allt hoppas jag på att det vi nu är tvungna att genomgå kan vara av avgörande betydelse för hur vi ser på distansarbete. Kanske vi snart börjar gå in för att distansarbeta i högre grad för att uppnå alla de andra fördelar det har utöver att endast förhindra spridning av virus. Det är definitivt något som gynnar Lovisa.

 Tack till er som nu arbetar för två, till er som är med och betalar på ett eller annat sätt och till er som på olika sätt ställer upp för era nästa. I Lovisa har vi igen bevittnat en stark samhörighet där vi hjälper varandra med uppköp, hemarbete och vård. Vi är mer i kontakt med vänner, bekanta och ensamma personer samtidigt som vi träffas mindre. Som republikens president sade – fysisk distans ska nu kompenseras med mental närhet. Allting tyder på att vi kommer att klara av denna kris. Krismedvetenheten finns, ansvarstagandet är stort och alla gör sitt bästa. Här vill jag också passa på att uppmana alla att handla lokalt, både produkter och tjänster! Det är det enda sättet att garantera ett livsviktigt lokalt serviceutbud i framtiden och nu är det dessutom det tryggare alternativet.

Stadens ledning och förvaltning är anträffbar som tidigare och vill önska er en hoppfylld och varm vår!

Stadsdirektören Jan D. Oker-Blom