Stadsdirektörens nyårshälsning

Raatihuoneen julkisivu joulun aikaan Rådhuset fasad vid jultid

Det symboliska med att ett år slutar och ett nytt tar vid brukar ofta leda till en del tankar och reflektioner. Vad gick bra och vad misslyckades under året som gått och vilka är förväntningarna på året som börjar?

För Lovisas del har vi under 2018 inlett en hel del positiva processer och projekt, framför allt ambitiösa skolbyggnadsprojekt, restaureringar och projektet Finlands Bostadsmässa 2023. Dessutom har stadens organisation både förändrats och förstärkts. År 2018 har varit händelserikt och det rymmer förstås också motgångar, varav den största och dyraste är skolan Harjurinteen koulus nya del. Renoveringen av byggnaden är dock redan på god väg och jag är övertygad om att skolan en dag kommer att vara en orsak till stolthet och glädje i Lovisa.

Ekonomiskt gick året dessvärre inte som det borde ha gjort, delvis på grund av just oväntade utgifter med skolrenoveringar och tillhörande evakueringar men också till exempel ökade kostnader för specialsjukvården. Vidare försämrades stadens ekonomi av ett räknefel från statligt håll – år 2017 betalades det ut för mycket skatteandelar till kommunerna som år 2018 återkrävts. Å andra sidan har kommunalskatteintäkten ökat år 2018 både tack vare högre inkomster och högre sysselsättningsgrad. Den tredje och sista faktorn som påverkar kommunalskatteintäkterna är antalet invånare och där finns det ännu mycket att göra.

Det bästa du som kommuninvånare kan göra för att bibehålla service och stöda en positiv utveckling i Lovisa är att locka någon att flytta hit. Det tycker jag vi alla kan göra med synnerligen gott samvete och torde kunna göra utan alltför stora svårigheter, eftersom det finns så många goda orsaker att flytta hit! Nästa år kommer staden att satsa ytterligare på projekt kring bättre förbindelser och distansarbete. Jag är övertygad om att Lovisa har de förutsättningar som krävs för tillväxt år 2019 och framöver.

Med önskan om ett riktigt gott nytt år till alla nuvarande och framtida Lovisabor!

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör