Stadsdirektörens nyårshälsning

Kaupunginjohtaja stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Bästa Lovisabor! År 2019 håller på att ta slut och ett nytt år börjar. Det är dags att titta bakåt och reflektera på det gångna året, men framför allt att titta framåt mot det kommande året.

Året har varit ekonomiskt utmanande på grund av minskade skatteintäkter och andra intäkter samt på grund av vissa oförutsedda utgifter. Dessutom ökar den åldrande befolkningen och den fortfarande olösta social- och hälsovårdsreformen på kommunernas kostnadstryck för varje år.

Året 2019 torde dock bli bättre i minnet för våra byggprojekt varav många blev färdiga. Forsby skola, Lovisavikens skola, Societetshusets renovering och renoveringen av Harjurinteen koulus nya del blev alla färdiga i år. Därtill genomfördes flera andra mindre projekt. Detta skapar förutsättningar för tillväxt vilket betyder utveckling, men framför allt skapar det framtidstro!

År 2020 kommer delvis att bli svårt. Vi vet att ändringarna i skolnätverket berör en del invånare på ett personligt plan och dessutom är konjunkturen och det ekonomiska läget utmanande. Flera stora projekt kommer att kräva tålamod av oss alla. Samtidigt ser jag trots detta att staden blomstrar när den fyller 275 år. Åldern har inte hejdat staden utan tvärtom är vår takt – inte minst med tanke på investeringar – exceptionellt hård.

Jag ser också ökande stolthet bland stadsborna över att vår stad växer och blir vackrare, att man planerar bostadsmässan och att vi har tagit vår plats på flera överkommunala arenor: vi har arbetat för ett eget område för östra Nyland i social- och hälsovårdsreformen, vi har främjat Östra strandbanan tillsammans med Kotka och blivit den största ägarkommunen i Kymmenedalens El. Lovisa och Lovisaborna kan stolta och oförskräckta rikta sina blickar mot 2020-talet med glädje och tillförsikt.

Gott nytt år till alla!

Jan D. Oker-Blom

stadsdirektör