Stadsdirektörens nyårshälsning

Jan D. Oker-Blom

Bästa Lovisabor!
Året är på slutrakan, och vi börjar rikta blicken mot 2022. Vi ser fram emot ett lite lättare, gladare och bättre år, som jag hoppas och tror äntligen ska medföra ett slut på pandemin som plågat oss.

Här påminns jag om att jag även i förra årets hälsning tippade att det gångna året skulle bli det sista året belastat av coronaviruset. Trots att min gissning slog lite fel och åtminstone början av 2022 ännu kommer att präglas av coronavirusets framfart vågar jag mig på samma förhoppning – att det kommande året blir det sista undantagsåret.

Ur ett annat viktigt perspektiv kan året 2022 även sägas vara det sista vanliga året. Redan i januari får vi rösta i välfärdsområdesvalet, och från år 2023 framåt kommer välfärdsområdet att ha hand om social- och hälsovården. Därefter handlar kommunal verksamhet framför allt om bildning och infrastruktur. 2023 är lämpligt nog även året då Finlands Bostadsmässa ordnas i Lovisa. Där skapar vi konkurrenskraft och tillväxt genom stadens största infrastruktursatsning på länge.

Det gångna året har varit tungt för många, men jag är tacksam för att livet i Lovisa ändå över lag påverkats mindre av pandemin än i många andra städer och att året som gått även bjudit på flera ljuspunkter. Stadens ekonomi har utvecklats gynnsamt medan företagsamheten och antalet arbetsplatser ökat.

Här vill jag gärna upprepa det bekanta uttrycket ”livet är lokalt”. Det känns bra när man ser på aktiviteten i våra föreningar och på byakvällarna som staden ordnat samt ett ökat intresse att handla lokalt, arbeta lokalt (vid behov på distans) och njuta av natur och kultur lokalt. Intressant nog verkar dessa rörelser mot det lokala allt mer gynnas av det världsvida internet.

Vi klarade av 2021 för att vi höll ihop tillsammans samtidigt som vi följde begränsningarna för sammankomster. Nya fördelar av småstadslivet kom i dager.

Med önskan om hopp, närhet i närmaste kretsen och på alla sätt ett riktigt gott 2022 till alla Lovisabor!

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör