Stadsdirektörens nyårshälsning

Bästa Lovisabor!

Året som slutar kommer att bli i Lovisa stads historia som ett speciellt och fint år. Utöver kungligheter från grannlandet har ett rekordstort antal människor besökt vår stad, varav till och med 50 000 besökte Lovisa för första gången. Den gömda pärlan är inte längre gömd. Under de närmaste åren leder detta förhoppningsvis till att ett allt större intresse för att flytta och resa till Lovisa samt att investera i vår stad.

Sett från stadens ekonomiska synvinkel kommer 2023 att bli positiv. Goda premisser behövs i och med att de närmaste åren kan bli svåra. Statsandelssystemet ändrar och kommunernas roll och finansiering kommer att vara mycket annorlunda under de kommande åren. Det viktigaste är lika som tidigare utvecklingen av vår stads befolkningsmängd och den ekonomiska aktiviteten. Var och en av oss kan och bör agera som ambassadörer för Lovisa så att vi får de investeringar och den inflyttning hit som vi behöver. Vissa saker kan vi dock inte påverka utan måste hoppas på god tur, stöd från andra och att förhållandena är gynnsamma. Med tanke på Lovisa stads styrkor och möjligheter vill jag dock, så som alltid, förbli optimistisk.

Avbytarna gick bort från Lovisa stads lönelistor 2022 och social- och hälsovårdssidans anställda 2023. Vad gäller stora personaländringar torde 2024 bli ett mellanår innan sysselsättnings- och näringslivstjänsternas personal 2025 övergår från staten till kommunernas eller områdenas lönelistor.

Året som gått är även ett speciellt år för mig personligen och det är aningen melankoliskt att skriva detta. Mitt tidsbundna avtal på sju år närmar sig sitt slut, så för den delen är detta min sista nyårsönskan till er. Bostadsmässan var från början av min period ett stort och centralt projekt och det känns fint att avsluta perioden med detta toppår.

Jag önskar alla Lovisabor och deras nära ett riktigt gott och hoppfyllt år 2024!  

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör