Stadsdirektörens nyårshälsning till Lovisaborna

Jan D. Oker-Blom

Bästa Lovisabor!

Det är igen dags att se tillbaka över ett år som går mot sitt slut och se fram emot det nya som snart kommer. Vi har ett tungt år bakom oss med många begränsningar i såväl arbetslivet som fritiden. Vår biskop Teemu Laajasalo skriver i det julbrev som han skickade kommun- och stadsdirektörerna i sitt stift om det fängelse som coronaviruset har inneburit. Biskopen uttalar en önskan om att vår begränsade livscirkel i coronatider har mjukat upp våra hjärtan och ökat förståelsen för de medmänniskor som även utan en pandemi har svaga band till andra människor och lider av olika begränsningar i sina liv.

Jag tror att vi alla i år har lärt oss att bättre uppskatta det vi har. Med helt nya ögon ser många det fina i att röra sig och resa inom Finland eller rentav inom hemkommunen, att ta sig tid att umgås med sina allra närmaste, att uppskatta sin hälsa och ett fungerande samhälle.

Under staden Lovisas 275 år har det funnits värre kriser och tuffare år än detta, men coronaviruset gjorde nog detta år till det sämsta på länge. Nu måste vi våga hoppas och tro att nästa år kommer att bli bättre. Många omständigheter pekar på att det värsta är över och dessutom har vi lärt oss och vant oss vid att handskas med denna pandemi. I Lovisa har vi dessutom klarat oss bättre än genomsnittet i Finland, och Finland hör till de länder som bäst i världen har klarat av denna kris. Med vår långa historia och ett evigt framtidsperspektiv förstår vi att denna kris inte är den sista. Men för varje kris som övervinns står vi bättre rustade att ta emot den följande.

Själv är jag optimistisk inför 2021 och vill gärna sprida den känslan och uppfattningen. När flitiga och envisa finländare går in för att ordna, bygga eller vinna någonting brukar det ha goda chanser att lyckas. Nu önskar jag er alla krafter och positivitet att ta emot såväl utmaningar som möjligheter under året som nalkas – vi bor trots allt i Finlands bästa småstad. Det är en slogan som fått ytterligare belägg i dessa undantagstider och det är en slogan som tål att upprepas.

Ge det nya året en chans genom att fira nyåret ansvarsfullt, i små sällskap och med underhållning på distans. Med önskan om ett riktigt gott 2021 till alla Lovisabor!

Jan D. Oker-Blom
stadsdirektör