Stadsstyrelsen behandlar anbudet för byggnaderna i Strömfors bruk

Strömforsin ruukki - Letkutorni ja Alapaja kesällä - Strömfors bruk - Slangtornet och Nedre smedjan på sommaren

Lovisa stadsstyrelse behandlar på sitt möte måndagen 6.9.2021 bland annat försäljningen av byggnader och tillhörande markområden i Strömfors bruk. Staden har mottagit ett anbud inom utsatt tid.

Försäljningen är en del av programmet för balansering av stadens ekonomi och stadsfullmäktige beslutade om försäljning 21.4.2021. Då objekten sattes till försäljning inlämnades endast ett anbud inom utsatt tid, av Strömforsin Yrityspuisto Oy. Således inledde Lovisa stad fortsatta förhandlingar med anbudsgivaren om anbudets innehåll och anbudet granskades gällande betydelsen för turismen, verksamhetsidén och affärsverksamhetsplanens relevans. Anbudet samt utvecklingsplanen för området som företaget producerat finns som bilaga till föredragslistan.  

Stadsstyrelsen besluter på mötet huruvida anbudet på 151 900 euro godkänns.  

På mötet behandlas även delårsrapporten januari-juni 2021, försäljning av strandtomter samt val av medlemmar till olika nämnder och styrelser.   

Stadsstyrelsens föredragslista 6.9.2021

Anbudet samt utvecklingsplanen för området som företaget producerat finns som bilaga till föredragslistan.