Stadsstyrelsen beslöt att sälja byggnader och markområdena i Strömfors bruk

Strömforsin ruukin Letkutorni. Slangtornet i Strömfors bruk

Lovisa stadsstyrelse gjorde på sitt möte 6.9.2021 försäljningsbeslut gällande de av staden ägda byggnaderna och tillhörande markområden i Strömfors bruk.

Stadsstyrelsen godkände anbudet på 151 900 euro av Strömforsin Yrityspuisto Oy för byggnaderna och markområden. Nu fortsätter förhandlingarna om detaljerna i avtalet. Före undertecknandet av köpebrevet ska köpebrevet ännu godkännas av stadsstyrelsen.

Läs mer om försäljningsobjekten.

Förslaget på föredragningslistan från 6.9.2021