Stadsstyrelsens föredragningslista 7.11.2022

På stadsstyrelsens möte 7.11.2022 behandlas bland annat det nya centrumdaghemmet, budgeten för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–25 samt avtal om och plan för överföring av personal till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023.

I projektplanen för det nya daghemmet finns som alternativ att bygga ett daghem för 10 eller 12 grupper. Nämnden för fostran och bildning beslutade 27.10 föreslå att på banområdet bygga alternativet för 10 grupper, med en kostnadsberäkning på ungefär 7,7 miljoner euro. Ifall daghemmet byggs för endast 10 grupper integreras Määrlahden päiväkoti inte automatiskt i den nya helheten.

Läs mer om ekonomiplanen här.

Stadsstyrelsens föredragningslista 7.11.2022