Stämningsfull julskog på Saltbodtorget

Suolatorin joulumetsä. Saltbodtorgets julskog.

Lovisa stads parkavdelning håller på att anlägga en stämningsfull julskog på Saltbodtorget. Julskogen kommer att bli en liten grön oas mitt på torgskvären i historiska Nedrestaden.

– Invånarna har önskat att Saltbodtorget skulle prydas av en julgran, men torget har ingen underjordisk fot för en stor gran. Då vi fick samlat ett fyrtiotal unga granar från stadens avverkningsområde fick vi idén att placera en grupp mindre träd här i stället. På detta sätt får vi skapat efterlängtad julstämning på Saltbodtorget och fört in en bit skog mitt i staden för barn och vuxna att förundra sig över, berättar stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman glatt.

I julskogen kommer det inte bara att finnas granar, utan också några små tallar, stubbar och andra skogselement. Skogsdungen kommer också att ha ett bord, stockar att sitta på och mattor på marken. Julskogen kommer också att få belysning. Julskogen kommer att vara tillgänglighetsanpassad, så att man kan njuta av den också med rullstol och barnvagn. Riikka Taskinen och Miia Vihervuori står för utformningen av julskogen. Vid byggarbetet har man dessutom fått hjälp av entreprenörer.

Julskogen kommer att glädja invånarna över julen fram till början av januari.
– Åtminstone om den får vara i fred. Eftersom det inte finns el på Saltbodtorget förser vi torget med tillfällig el för byggplatser. Nu är det första gången som vi gör ett dylikt försök, och om julskogen visar sig vara omtyckt kan vi utveckla den nästa år, planerar Bäckman.

Arbetet med att bygga julskogen började med att placera ut grön matta för skogsgångar.

Sittplatser vid kanten av mattorna skapades av stockar som Nils Nielsen fraktade till torget med traktor.

Miia Vihervuori och Riikka Taskinen, som planerat julskogen, placerade ut granar vid kanten av gångarna. Kim Mikkola hjälpte i skogsarbeten, och Petri Salmela från gatuavdelningen försåg julskogen med betonggrisar som används som granfötter.