Strandvägen blir klar till LHH-evenemanget

Kuvassa Markus Lindroos

De sista stenläggningsarbetena längs Strandvägen blir klara före veckoslutet och södra ändan av vägen vid Tullbron asfalteras nästa vecka. – Jobbet blir klart före evenemanget Lovisa Historiska Hus, säger Markus Lindroos som är chef för samhällsteknik i Lovisa.

Samtidigt blir det lättare för fotgängare och cyklister att röra sig i korsningen av Antbyvägen och Skepparegatan från Strandvägen mot badstranden Plagen och i motsatt riktning. Även Vattugränd, Styrmansgränd och Båtmansgränd, som har saknat ett kort stycke av beläggning, blir klara nästa vecka.

Helt utan problem har allting inte gått. På grund av att ett arbetsmoment inte utfördes på rätt sätt blev en del av avstängningsventilerna under asfalteringen på gång- och cykelbanan.

– Korrigerande åtgärder görs nästa vecka mellan den 21 och 24 augusti, så de problemen är snart också lösta, säger Lindroos.

Ris och ros åt aktörerna

Hastighetsbegränsningen på 30 km/h gäller fortfarande. Lindroos uppmanar de som rör sig på vägen att vara försiktiga och att ta i beaktande att formen på gatan är annorlunda än tidigare.

I tidningar och i social media har även de nya kantstenarna diskuterats livligt. I en del inlägg har man gissat att de kan skära sönder fordonens däck. Lindroos medger att det i vissa fall kan gå så, men han poängterar att kantstenarna inte har lagts ut för att de ska gräma någon, de finns där för att förbättra säkerheten.

– Körhastigheten ska naturligtvis anpassas till situationen, säger han

Många är oroliga för att de vassa kantstenarna vid parkeringsplatserna och upphöjningarna vid övergångsställena ska gå sönder då vägen plogas på vintern, och att farosituationer uppstår.

– Vi är medvetna om det här och därför tar de som sköter vinterunderhållningen av gatorna på området både upphöjningar och kantstenar i beaktande. Arbetet måste göras ännu mer noggrant än förr.

Öppningsfest i september

Lindroos säger att Strandvägens stora renoveringsprojekt, som har pågått nästan ett år, har intresserat invånarna och andra som använt vägen har också aktivt tagit ställning under processens gång.

– Vi har fått en del negativ respons men till vår glädje har vi också fått mycket positiv feedback.

Invånarna vid Strandvägen är nöjda då högsta tillåtna körhastigheten sänkts och att det nu är tryggare att röra sig där med bil, cykel eller till fots. Risker som har med vattenförsörjningen att göra har minskat, vilket berör såväl vattenverket som fastigheter på området.

– Snart är allt klart och i mitten av september finns det skäl att tillsammans fira den nya Strandvägen.

Mer exakt information om Strandvägens ”öppningsceremoni” ges senare.