Tero Taipale fick hedersdiplom i tävlingen Vuoden maisemateko

niitty, keltainen masmalo, getväppling, äng

Det vägrensområde där det finns rikligt med arter på Haltikasgränden i Forsby belönades med hedersdiplom i tävlingen Vuoden maisemateko. Tävlingen som organiserades av föreningen Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset vann Lenholmans äng i Pargas.

Objektet på Haltikasgränd är ett vägrensområde ägt av staden. Området har tack vare en persons aktivitet ändrat till en äng med stort artmångfald. Tero Taipale, som bor i ett näraliggande hus, har varje vår krattat området och avlägsnat skogsfröna, kvävande växter, hallon, videskott och björkplantor. Då hålls ängen lågvuxen och näringsfattig så att den blommar praktfullt i början av sommaren. På området trivs bland annat den gula getväpplingen, som är sällsynt och sandnejlikan, som är utrotningshotad och skyddad i hela landet. Tero Taipale sköter området ensamt och frivilligt.

hietaneilikka, sandneijlika
Den vita sandneijlikan.

Lovisa stads trädgårdsmästare Mona Bäckman motiverade objektet till årets landskapsgärning bland annat med att ängen främjar naturens mångfald och att den erbjuder fler växter för insekterna och den blommande vägrenen erbjuder skönhet och kunskap för byborna. På området har man också funnit kalkgynnade växter. På grund av Finlands sura mark finns det vanligtvis rätt så lite sådana arter.

– Till och med bara en persons satsning gör en skillnad. Liten gärning, men en stor inverkan, konstaterar Bäckman.

Till Vuoden maisemateko –tävlingen inlämnades sammanlagt 109 förslag.