Timothy Kühn fick Lovisa kulturpris 2023

Lovisa kulturpris 2023 överräcktes åt Timothy Kühn på självständighetsdagsfesten i Societetshuset. Kühn är känd bland annat som ägare till restaurang Saltbodan och som ansvarig producent för Lovisas nyaste musikfestival Saltfest. Kulturpristagaren belönas med 750 euro.

Lovisaborna ombads i höstas föreslå årets kulturpristagare. I förslagen motiveras valet av Timothy Kühn bland annat enligt följande:

• Personen har fått väldigt många fina artister till Lovisa och han har skapat en helt ny slags festival i Lovisa stad.

• Personen har flitigt skött praktiska arrangemang så att stadsborna och många turister kunde njuta av högklassig gratis musik varje vecka förra sommaren. Det högklassiga kulturutbudet både för traditionella som för modernare kulturnjutare, allt från söndagsjazz till konstverk, smekte sinnena av personer i alla åldrar.

• Personen har möjliggjort otroligt många fina konserter i Lovisa redan i tio års tid.

• Dessutom påvisar återbyggandet av café-, bar- och restaurangidyllhelheten efter branden en stor orubblighet och tro på framtiden. Såväl turisterna som lokala invånare har varit mycket positivt imponerade, för Skeppsbron är nu bättre känd i Finland som en mat- och evenemangplats, lika som ett sommarobjekt med mångsidigt musikaliskt kulturliv.

• Kulturlivet i Lovisa har betydligt stimulerats tack vare denna persons inre brand, kreativitet, passion, förmåga och kunnighet. Han har fört samman människor med hjälp av musik, dans, mat och konst.

• ”Hans passion för musik och kreativitet har gett staden ett nytt liv och en pulserande atmosfär.”

• En skapande och idérik resurs för Lovisa. En eldsjäl.