Tommy Grahn valdes till årets aktiva – även idrottare premieras

Vuoden aktiivi / Årets aktiv: Tommy Grahn. Kuva/Foto: Linda Hällfors.

Tommy Grahn, som sköter pulkabacken i Köpbacka, belönades på fastlagssöndagen 27.2.2022 som årets aktiva. Han valdes till årets aktiva under välfärdsnämnden i Lovisa stads sammanträde 12.1.2022. Nämnden premierar årligen också framgångsrika idrottare.

Köpbacka byaförening föreslog Tommy Grahn till årets aktiva. Välfärdsnämnden valde honom med motiveringen att årets aktiva är en person som gjort betydelsefullt arbete bland barn och unga enligt principer som värdesätter fostran och mångsidighet eller som under en längre tid deltagit aktivt i föreningars verksamhet och som med eget exempel har uppmuntrat andra och befrämjat verksamheten.

Tommy Grahn håller pulkabacken i Köpbacka i skick. Han har redan i flera år iståndsatt pulkabacken med motorkälke och utrustning med vilken han skrapar och gör backen slät så att den ska vara bra att åka ut för. Pulkabacken är populär och i synnerhet nu under pandemivintrarna har backen erbjudit en fin idrottsmöjlighet för barn och unga. I själva verket var många barnfamiljer och åka pulka i Köpbacka på fastlagssöndagen 27.2.2022 då Tommy Grahn fick sitt pris av staden. Årets aktiva belönas med ett föremålspris.

Välfärdsnämnden premierar årligen också framgångsrika idrottare. Emma Johansson belönas som framgångsrik idrottare med 250 euro. Till årets veteranidrottare 2021 valdes Pauliina Suomela och hon belönas med 250 euro. Dessutom beviljade välfärdsnämnden Hilleröd-pokalen till Miko Vaarimo.

Välfärdsnämndens protokoll 12.1.2022

Ytterligare uppgifter: chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38

Vuoden aktiivi. Årets aktiv. Tommy Grahn. Kuva. Foto. Linda Hällfors.
Årets aktiv Tommy Grahn

Foton: Linda Hällfors

I den översta bilden: Tommy Grahn (i mitten) mottar priset av chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson (till höger) under en premiering i Köpbacka i samband med fastlagsåkning.