Tomtansökning för egnahemshus vid Drottningstranden öppnas i mars 2021 – nu är det dags att planera blivande hus

Havainnekuva Kuningattarenrannasta En observationsbild av Drottningsstranden

Tomtansökningen för egnahemshus på bostadsmässområdet 2023 i Lovisa, Drottningstranden, öppnas våren 2021 enligt den målsatta tidtabellen.

Ansökningstiden pågår under tiden 1.3.–30.4.2021. Vi meddelar  separat om den närmare tidpunkten för andra tomter.

Under processen ska sökande presentera en projektbeskrivning och utkast till situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritningar på idénivå som i första hand ska göras upp för en tomt.

Under ansökningsprocessen behandlas alla sökande jämlikt. Alla ansökningarna behandlas anonyma i en kvalitetsgrupp som består av representanter för Finlands bostadsmässa och mässorten. Gruppen gör ett förslag på de sökande som ska tilldelas en tomt. I sitt val betonar kvalitetsgruppen hur mångsidiga och intressanta bostadslösningarna är. Man beaktar också hur mässområdets teman syns i ansökningarna och byggnadsplanerna. Vi meddelar om Drottningstrandens teman genast efter att man kommit överens om dem tillsammans med Finlands Bostadsmässa.

Man kan bekanta sig med Drottningstrandens tomter redan nu. Det finns en länk på Drottningstrandens webbplats där de som planerar ett eget hus hittar plankartor i dwg-format som hjälper med planering. På webbplatsen hittar man också annat material som hjälper med planering. Du kommer in på webbplatsen via den här länken https://www.kuningattarenranta.fi/sv/tomter-och-byggande/material-och-dokument-om-drottningstranden/

Nästa tomtinfomöte ordnas i Lovisavikens skola (Brandensteinsgatan 27 B, 07900 Lovisa) på lördag 10.10.2020 kl. 13–15. På infomötet presenterar vi och berättar mer om Drottningstranden och tomterna på området (man ska anmäla sig på förhand). Efter mötet ordnas en guidad promenad i Drottningstranden kl. 15.30. Vi startar vid båtbryggan i Märlax. Anmälningslänken till infomötet finns på webbplatsen https://www.kuningattarenranta.fi/sv/ eller på Facebook-sidan Kuningattarenranta – Drottningstranden.

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, e-post: niina.okkonen@loviisa.fi