Trafikarrangemang i Lovisa centrum under Bostadsmässan

Under Bostadsmässan i Lovisa 7.7–6.8.2023 gäller tillfälliga trafikarrangemang i centrum. Med arrangemangen strävar man efter att se till att det finns parkering för dem som sköter ärenden i stadskärnan.

Parkeringsområdet för privatbilar ligger på det nya industriområdet i Lovisa på adressen Direktörsvägen 2.

Genomfarten från Lovisavägen via Direktörsvägen till Montörsvägen är stängd. Man kommer till alla industritomter på Direktörsvägen och Montörsvägen via Ingenjörsvägen. OBS! Kör till Direktörsvägen via Lovisavägen, inte via Ingenjörsvägen.

I centrum kommer antalet övervakade tidsbegränsade parkeringsplatser att ökas för att se till att det finns parkering för dem som sköter ärenden i centrum. Under mässan gäller parkeringsförbud på Kuhlefeltsgatan. Inga särskilda parkeringstillstånd delas ut. Tidsbegränsade parkeringsplatser införs även i Nedre stan. Inte heller här delas särskilda parkeringstillstånd ut.

Skärgårdsvägen är i normalt bruk under mässan. Rusning kan uppstå speciellt klockan 9–10 då utställarna kommer till mässområdet och klockan 18–18.30 då de lämnar området. Parkeringsförbud gäller på Skärgårdsvägen.

På Märlaxområdet införs flera parkeringsförbud, som är i kraft klockan 9–16. Det finns ingen parkering för mässbesökare på området. Parkeringen för utställare finns på adressen Alvägen 1 och Ungerns parkeringsområde är reserverat för bussar. Parkeringsområden övervakas av ParkkiPate.

ParkkiPate övervakar på uppdrag av staden de parkeringsområden där mässdeltagare parkerar med särskilt tillstånd. Parkeringsövervakningen i staden har intensifierats. Man undviker parkeringsböter genom att följa trafikskyltarna i staden och genom att använda parkeringsskiva.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi

Meddelandet har kompletterats 7.7.2023.