Trappan som förbinder Nedre stan och Kvarnåsen är färdig

Harjun portaat Åsens trappa

Trappan som leder från Schillmarksgränden upp till Östra Åsvägen är färdig. Trappan består av 75 trappsteg och förbinder Nedre stan med Kvarnåsen.

Trappstegen uppmuntrar även en att motionera. Tanken med motion och träning fortsätter vid gamla vattentornet där ett träningsområde med olika redskap har byggts.

Trappan väckte redan under byggningstiden positiv uppmärksamhet. Trappan är byggd av brandman Roger Nybom. Metallarbeten är gjorda av den lokala företagaren Benny Ekman. Trävirket är från de tallar som har fällts från åsen och andra områden.

Trappstegen som slingrar mellan mossiga stenar för tankarna till en japanskt inspirerad trädgård. Stadens trädgårdsmästare Mona Bäckman berättar att det steniga området formar en egen biotop, ett ekologiskt enhetligt område.

Tanken att bygga en slags utsiktspark framfördes redan 1980 av dåvarande stadsarkitekten Elmar Baderman. Utsikten från parken skulle vara över Nedre stan och Lovisaviken. I planen ingick en naturpark och en stig upp till Åsvägen. Denna tanke av Baderman lever än i dagens projekt.

Över hundra rhododendron och azaleor

Vägen som gjordes då vattentornet rivdes ner utnyttjas nu som en förenande stig mellan Östra Åsvägen och åsens huvudväg. Den är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Pärlan i det upprustade området är de tiotals rhododendron och azaleor som har planteras.

Växterna har valts av dendrologen Jaakko Saarinen från Mustila Arboretum. Redan nu har 124 olika växter planterats: mest rhododendron och azaleor men också flera olika hortensior t.ex. snöhortensia. Stadens trädgårdsmästare Mona Bäckman berättar att tanken bakom valet av växterna är att blomningstiden och höstfärgerna varar långt in på hösten.

Den speciella rhododendron Lumotar är avlad av dendrologen Jussi Lähteenmäki. Den kan växa ända upp till 2 – 3 meters höjd. Plantan som har planterats i Lovisa är dock ännu av babystorlek, säger Mona Bäckman. En annan specialitet är lågväxande Teddy Bear som har ludd på bladens undersida. Området fylls med ca. 60 nya växter nästa vår.

Ekologiskt byggande

Projektet att förbättra Kvarnåsen och göra den till ett vardagsrum för Lovisabor inleddes i början av året. Projektet började med förnyelse av lekplatsen vid vindkvarnen. I framtiden har man planer bland annat att röja träd och växtlighet vid utsiktsplatsen Kuckustenen och öppna vyn över Lovisaviken.

Projektets arbetssätt och tankesätt har varit ekologisk och miljösparande. Virket till trappan kommer från åsens egna tallar, virket sågades och staplades i den lokala Hommansby sågen. Jordmassorna och stenarna som kom fram vid grävandet utnyttjades direkt på plats för att undvika onödig transport och mellanförvaring.

Planteringsmulden för rhododendrerna är en blandning av åsens sand och torv. På tränings- och lekplatsen har man använt flis från stadens egna tallar. Parkavdelningens egen personal är ansvarig för arbetet tillsammans med en del köpta tjänster.

En invigningsceremoni för stadens invånare och media planeras att hålla ännu under november. Tidpunkten meddelas senare.