Träskolprojekten framskrider – nu skrivs offertbegäran

Byggandet av det nya svenskspråkiga högstadiet samt utvidgningen och renoveringen av skolcentret i Forsby är en mycket omfattande helhet. Så omfattande att Lovisa stad ber utomstående sakkunniga utarbeta offertdokumenten.

– Det är inte ett särskilt allmänt sätt att gå tillväga, berättar Antti Kinnunen, lokalchef vid Lovisa stad. Med hjälp av experter försäkrar vi oss om att alla papper i den stora helheten är i enlighet med lagen.

WSP Finland Oy fick uppdraget att utarbeta de dokument som behövs för offertbegäran. Jobbet beräknas ta högst 200 timmar och kostar 138 euro i timmen.

Förutom tekniska nämnden i Lovisa bevakas byggandet av de två skolorna av en övervakningsgrupp på 14 personer. Gruppen består av ledande tjänsteinnehavare, beslutsfattare, en utomstående sekreterare samt huvudarkitekten.

Forsby skola utvidgas och renoveras till ett tvåspråkigt skolcentrum.

Träexperter lotsar projekten

Skolorna byggs i trä: utvidgningen av Forsby skola i stock och det svenskspråkiga högstadiet i korslimmat massivträ, även kallat CLT (cross laminated timber).

Antti Kinnunen berättar att projekten trots både omfattning och byggmaterial följer normala byggprocesser. Vid valet av huvudplanerare och konstruktionsplanerare sökte man specifikt efter experter inom träbygge. Också när man väljer byggare kommer man att fästa uppmärksamhet vid erfarenhet av byggande i trä.

Mer information om aktuella skolprojekt