Understöd för kultur, idrotts- och ungdomsverksamhet och miljövård kan sökas i mars

Välfärdsnämndens samt byggnads- och miljönämndens understöd för kultur, idrotts- och ungdomsverksamhet och miljövård 2021 kan sökas nu.

Kulturunderstöden

För kulturföreningar allmänt bidrag och projektbidrag
Ansökningstiden går ut 31.3.2021 klockan 15.
Kolla närmare information på kulturväsendets sida.

Understöd för idrotts- och ungdomsverksamhet

Understöd för idrottsverksamhet till 7–15-åriga barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer
Ansökningstiden går ut 12.3.2021 klockan 15.

Allmänt understöd och specialunderstöd
– för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
– för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för
verksamhetsutrymme
Ansökningstiden går ut 31.3.2021 klockan 15.

Kolla närmare information på fritidsväsendets sida.

Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet och projekt

Understöd kan beviljas för t.ex. bekämpning av invasiva arter.
Ansökningstiden går ut 31.3.2021 klockan 15.

Kolla närmare information på miljövårdens sida.

Ytterligare uppgifter:
kultur och fritid tfn 040 568 4138
miljö tfn 0440 555 373

Välfärdsnämnden
Byggnads- och miljönämnden