Ungdomsverkstaden fick nya lokaler – renoveringen på slutrakan

Nuorten työpajarakennuksen sisäänkäynti

Från den nya gården framför arbetsverkstaden Lilla Petters gård på Smedjevägen hörs skratt och glatt prat. De anställda har avskedsfest för en ung klient. Den unge mannen ska inleda studier i modebranschen.

Vitt på väggarna. Ungdomarna får sätta färg på dem i framtiden.

Dagen är både glad och vemodig för jobbcoachen Kirsi ”Kinnu” Kippola och den personliga handledaren Marjaana Meriluoto.

– Den ungas vingar har börjat bära och vi har fått delta i processen, beskriver Kippola sina känslor. Det här påminner om hur värdefullt jobb verkstäderna gör.

På gården får verkstadens personal också en paus från dammet och larmet. De ungas verkstad har nämligen flyttat från busstationen till Smedjevägen och är granne med postens utdelningscentral. Lokalerna renoveras grundligt för arbetsverkstaden.

– Byggande av mellanväggar, service av ventilationen, el, VVS-arbeten, vad mera…, räknar Meriluoto upp.

Marjaana Meriluoto visar upp renoveringsplanen. Det finns plats för allt i de nya lokalerna under samma tak som Postens lager.

Nytt hus betyder plats för flera unga

Personalen flyttade in i juli men av arbetssäkerhetsskäl kan verkstaden ta emot klienter först när renoveringen är klar, förhoppningsvis efter mitten av augusti.

Personalen har varit tvungen att flytta verkstadens flyttlådor och möbler ur vägen för renoveringen men personalens ansikten strålar av iver. Bara allt blir färdigt har de unga rejält med utrymme att jobba.

– Vi kan öka antalet platser vid verkstaden och ta emot minst 18 unga den här hösten, berättar Meriluoto. I det gamla huset fanns det bara plats för 12 så det nya huset gör kön till verkstaden kortare.

I Lilla Petters gård lär sig de unga bland annat att renovera och tapetsera möbler, att sy samt att utföra köks- och städarbete. Många lokala invånare beställer bland annat trädgårdsarbete av verkstaden. Till höstens planer hör också att göra en webbtidning eller -sida.

Handledarna vill placera ett par frisbeegolfkorgar på den lummiga bakgården. Ungdomarna kan lugna svallande känslor med några kast om det behövs.

Långtidsarbetslösa en viktig resurs

Det nya huset medför rymliga och ändamålsenliga verkstäder samt bekväma personalrum för de unga och personalen. Senare på hösten kan verkstaden fortsätta ta emot beställningsarbeten.

Större lokaler och ett ökat antal unga har lett till att verkstaden kan sysselsätta flera långtidsarbetslösa som hjälpledare. De är en viktig resurs för verkstaden.

– Hjälpledarnas kunskaper tas till vara och deras kunnande påverkar verkstadens program, berättar Meriluoto. En av dem är utbildad sömmerska, berättar Meriluoto.

Den nya verkstaden är på gång- eller cykelavstånd från alla samarbetspartner även om den ligger lite längre bort från centrum än den gamla som fanns i busstationen mitt i stan.  Personalen funderar nu på att skaffa så kallade verkstadscyklar. Eleverna kan ju reparera dem i den nya verkstaden.