Utdelning av ansiktsmask till mindre bemedlade

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav den 13 augusti en rekommendation om ansiktsmask med anledning av coronaviruset, rekommendationen gäller även Lovisa. Staden utreder nu hur man i praktiken ska genomföra utdelningen av ansiktsmasker.

THL rekommenderar att du använder mask när du

  • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt
  • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
  • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet.

Ansiktsmask kan fortfarande användas även i andra situationer, om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Att enbart använda ansiktsmask räcker inte, vi uppmanar kommuninvånare att i första hand följa säkerhetsavstånd och iaktta en god handhygien.

Enligt statsrådets principbeslut ska var och en skaffa masken själv och svara för kostnader för den men kommunerna ser till att de som befinner sig i allra sårbaraste ställning får masker gratis i områden där rekommendationen gäller.

Lovisa stad kommer att inleda utdelningen av ansiktsmasker denna vecka, för tillfället reder vi ut tillgången till ansiktsmasker och utdelningsförfarande. Vi återkommer med noggrannare information så fort som möjligt.

THL:s rekommendation gällande användning av ansiktsmask