Utkasten till delgeneralplan för Valkom och dess närområden framlagda för påseende från och med 21.5 – presentationsseminarium på webben 2.6.

Valko Valkom

Två alternativa utkast till delgeneralplan för Valkom och dess närområden är offentligt framlagda 21.5–30.6.2021.

Handlingarna finns framlagda på Lovinfos anslagstavla (Mariegatan 12 A), på biblioteket i Valkom allaktivitetshus under bibliotekets öppettider (Långängsvägen 65, 07910 Valkom) och på stadens webbplats www.lovisa.fi.

Skriftliga åsikter om utkasten till delgeneralplan kan lämnas till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo under den tid de är framlagda. Åsikter kan även skickas in per post till adressen Lovisa stad, stadsplaneringsavdelningen, PB 77, 07901 Lovisa, eller per e-post till adressen kaavoitus@loviisa.fi. Alternativt kan åsikter lämnas in i GIS-format via länken på Lovisa stads webbplats.

Skicka in förhandsfrågor till webbpresentationen

Planutkasten presenteras på ett webbseminarium onsdag 2.6.2021 klockan 17–20. Man kan skicka in frågor inför denna liveströmmade presentation på förhand via en särskild länk på stadens webbplats och också under presentationen i chatten. Förhandsfrågorna ska lämnas in senast 30.5.2021. Länken till webbseminariet och länken för inlämning av eventuella förhandsfrågor publiceras på den webbsida där planmaterialet finns till påseende: www.loviisa.fi/sv/valkomdgp.

Planerarna är anträffbara på Valkom allaktivitetshus torsdag 27.5.2021 klockan 13–18 och tisdag 15.6.2021 klockan 13–18. På plats kan man ta del av det framlagda materialet och diskutera frågor angående planutkasten.

Mer information:

Planmaterial, länk till webbseminariet och länk för eventuella förhandsfrågor samt inlämning av åsikter